Podpořte nás

Wikidata/Tech programy

V současném světě už nestačí psát jen internetovou encyklopedii. Budujeme pro ni obrovskou datovou základnu jménem Wikidata, z níž budou moci čerpat všichni. Zveme české veřejné instituce i jednotlivce s vášní pro data, aby nám pomohli s tvorbou této otevřené, kolaborativně vytvářené, celosvětové databáze propojených strukturovaných dat.

Program Výukové aktivity

Pořádáme různé vzdělávací akce zaměřené na technickou stránku projektů Wikimedia a zejména na různé aspekty Wikidat. Minimálně jednou ročně se koná Wikidata workshop pro začátečníky (např. na téma jazyka SPARQL). Členové naší komunity také příležitostně organizují různé specializované menší workshopy na různá pokročilejší témata nebo přednáší na akademické půdě.

Více informací

Program Datová spolupráce s institucemi

Rozvíjíme spolupráci s různými českými veřejnými institucemi a dalšími provozovateli databází. Zodpovídáme různé technické i právní otázky, propagujeme tato témata v médiích a u vybraných významných databází se technicky podílíme na jejich integraci s Wikidaty. Tam, kde naše síly nestačí, pomáháme s hledáním a zaškolením tzv. wikidatistů-rezidentů, kteří jsou zaměstnáni institucí za účelem “wikifikace” vaší databáze.

Více informací

kalendář akcí

Wikidata/Tech novinky

Všechny novinky

Blíže o programech

Autor: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0

Výukové aktivity

V rámci výukových aktivit podporujeme tři typy vzdělávání a to pro začátečníky, pokročilé a nakonec výchovu lektorů pro další rozvoj aktivit kolem Wikidat.

Podporujeme prezentaci přednášek k tématu Wikidat na konferencích a tvorbu video návodů pro výuku.

Dále podporujeme psaní článků o nástrojích a aplikacích postavených na Wikidatech a překlady návodů pro uživatele.

Více informací o událostech na stránkách WikiProject Czech Republic – události.

Autor: MODUNET, CC BY-SA 2.0

Datová spolupráce s institucemi

Naše aktivity vzhledem k institucím sestávají z klíčových aktivit:

  • Pomoci instituci pochopit, v jaké formě by data měli poskytovat, aby nejlépe naplnili svou roli zdroje dat.
  • Pomoci instituci změnit procesy tak, aby více vyhovovaly potřebám propojení s Wikidaty a dalšími systémy.
  • Pomoci instituci pochopit, jak využít propojení s Wikidaty.
  • Pomoci instituci s vzděláváním zaměstnanců či hledání spolupracovníků externě.

Více detailnějších informací na stránkách WikiProject Czech Republic – informace pro instituce.