Podpořte nás

Vzdělávací EDU programy

Otevřený přístup k informacím a poznání je v dnešním světě již nutností. Vyžaduje to ale také určité dovednosti. Skrze vzdělávací aktivity naplňuje Wikimedia svoje poslání přispívat ke světu otevřeného poznání a celoživotního učení.  Přispívame k přílivu nováčků, napomáháme rozšiřování povědomí o Wikimedia projektech a prohlubujeme vztahy a aktivity v rámci české komunity.

Senioři píší Wikipedii

Nabytá životní moudrost najde své místo na Wikipedii skrze kurzy pro seniory.

Pan profesor Sokol spolu s ostatními přišli s nápadem zapojit seniory do Wikipedie v roce 2013. Od té doby kromě kurzů po celé České republice speciálně pro seniory poskytujeme i online podporu a další vzdělávací akce.

Kromě seniorů se věnujeme také spolupráci s knihovnami a knihovníky, kteří často naše kurzy hostují i vedou.

více

Studenti píší Wikipedii

Konec se seminárkami, které už nikdo nespatří. Budoucnost patří otevřeným/sdíleným vědomostem.

Poskytujeme studentům a učitelům platformu pro odevzdávání zápočtových prací – jako články na Wikipedii. Pomocí nástrojů Nástěnky mohou učitelé zadávat studentům hesla k vypracování a sledovat jejich aktivitu. Vzniká tím profesionálně ověřený obsah a šance tvořit seminárky smysluplně v jednom.

více

Uč (s) Wiki

Wiki patří do vzdělávání, udělejte jí místo po svém.

Skrze akreditovaný program Uč (s) Wiki pomáháme učitelům zařadit do vzdělávání ZŠ a SŠ žáků rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti. Učí se tím pracovat se zdroji a informacemi.

Nejenže pomáháme budoucím přispěvatelům na Wikipedii růst, vzděláváme i její čtenáře.

více

Otevřený vzdělávací program  

Wikimedia je tu pro každého, kdo prahne po poznání. 

Nezapadáte do našich cílových skupin? Nevadí. Stejně se ozvěte, každý se může zapojit. Pomůžeme vám s prvními kroky ve Wikisvětě.

Přihlaste se na kurz, přijďte na některý z Wikiklubů, nebo si přečtěte naše editační příručky. Naživo i online, pro každého něco najdeme.

více

kalendář akcí

30. 11. 2020

Praha

ONLINE Samet na školách – Gymnázium prof. Jana Patočky

30. 11. 2020

Brno

Zrušeno: SePW v Brně pokročilí

30. 11. 2020

Praha

Píšeme Wikipedii (online kurz pro žáky)

30. 11. 2020

Praha

Online kurz SePW (Elpida)

01. 12. 2020

Kurz SePW pokročilí online

02. 12. 2020

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

03. 12. 2020

Praha

ONLINE Samet na školách – Gymnázium prof. Jana Patočky

07. 12. 2020

Praha

ONLINE Samet na školách – Gymnázium prof. Jana Patočky

07. 12. 2020

Brno

Zrušeno: SePW v Brně pokročilí

07. 12. 2020

Praha

Píšeme Wikipedii (online kurz pro žáky)

30. 12. 2020

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

06. 01. 2021

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

11. 01. 2021

Praha

ONLINE Základy Wikipedie pro knihovníky

13. 01. 2021

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

18. 01. 2021

Praha

ONLINE Workshop editování Wikipedie

20. 01. 2021

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

25. 01. 2021

Praha

ONLINE Jak učit seniory psát Wikipedii

27. 01. 2021

Praha

Přerušeno: Klub Wikipedie Praha

vzdělávací novinky

Všechny novinky

více o programech

Senioři píší Wikipedii

Projektem Senioři píší Wikipedii poskytujeme seniorům prostor sdílet vědomosti, ale i místo pro seznamování a výplň volného času. Do programu zapojujeme také knihovny po celé ČR školením jejích pracovníků ke vzdělávání seniorů. Kurzy pro knihovníky spočívají v trojici volně navazujíích školení, která jsou zaměřena na základy Wikipedie a vzdělávání seniorů. Díky nejrozsáhlejší síti knihoven na světě tak učíme seniory pracovat s Wikipedií po celé republice.

Chcete uspořádat seniorské kurzy nebo se zúčastnit? Napište na seniori@wikimedia.cz nebo navštivte seniori.wikimedia.cz.

Studenti píší Wikipedii

Aby pracně napsané seminárky neležely v šuplíku, je tady projekt Studenti píší Wikipedii. A nejen to, Wikipedie slouží i jako databáze ještě nezpracovaných témat, a proto může být i dobrou inspirací při vymýšlení vlastního námětu práce. Pomůžeme vám s Nástěnkou, nebo zorganizujeme školení, jak na Wikipedii. Ve spolupráci s odnoží Komunitní programy a multimedia také pořádáme řadu editathonů zaměřených na studentská témata.

Chcete se zapojit se svými studenty do projektu? Napište na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na studenti.wikimedia.cz.

Uč (s) Wiki

Uč (s) Wiki je projekt určen především učitelům žáků 8. a 9. ročníků základních škol a studentů prvních dvou ročníků středních škol. V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.

Napište nám na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na web Uč (s) Wiky.

Otevřený vzdělávací program

To je nabídka vzdělávání se zaměřením jak na širokou veřejnost, tak na existující komunitu kolem Wikipedie a ostatních Wikimedia projektů. Otevřený je program proto, že je skutečně v mnoha ohledech otevřeným polem – zahrnuje množství cílových skupin, snaží se přiblížit oblasti a témata méně pokrytá v našich ostatních vzdělávacích programech.

Otevřenost programu je namířena směrem ven, k širší veřejnosti a na druhé straně směrem dovnitř – podpora aktivit, které jsou přínosem pro již existující komunitu. 

Patří sem:

  1. vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost 
  2. podpora komunitních vzdělávacích aktivit 
  3. každoroční Wikikonference
  4. práce s širokým lektorským týmem Wikimedia
  5. strategické spolupráce a partnerství v oblasti vzdělávání
  6. tvorba a diseminace vzdělávacích materiálů v režimu otevřených zdrojů (OER)

Vyzkoušejte wikiklub, či si pro začátek přečtěte naši příručku pro začátečníky Jak psát Wikipedii.