Podpořte nás

Naši sponzoři a partneři

naši dárcinaši partneři

Naši dárci

Za finanční podporu děkujeme:

Rozvoj programu Senioři píší Wikipedii
Rozvoj programu Senioři píší Wikipedii
Podpora WikiCampu
Rozvoj Wikipedie

Individuálním dárcům, kteří nás podporují prostřednictvím Darujme.cz, nebo finančními dary přímo na náš otevřený sbírkový účet 2400498636/2010 .

Za materiální podporu děkujeme:

Ceny do soutěží

Podpora provozu webu

Právní poradenství

Právní poradenství

Ceny do soutěží

Darování notebooků

Sleva na služby

Inzertní služby

Sleva na služby

Naši partneři

Za spolupráci a vzájemnou podporu děkujeme: